im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Ewakuacja Zespołu Szkół
im. Władysława Łokietka w Lubaszczu

 

.           5. października br. o godz. 1008 w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, przeprowadzona została ćwiczebna ewakuacja uczniów  i pracowników placówki. Celem symulacji było praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji na wypadek pożaru. Zgodnie z przygotowanym wcześniej scenariuszem w pracowni informatycznej wybuchł pożar. Błyskawicznie zostały wszczęte wymagane procedury - rozpoczęto ewakuację. Na miejscu zbiórki, po przeliczeniu ewakuowanych osób okazało się, że brakuje 5 uczniów oraz 1 pracownika, który chcąc ugasić pożar udał się do płonącego budynku. Ćwiczenia, zgodnie z oczekiwaniami przebiegały sprawnie, szybko i skoordynowanie. Były doskonałym testem oraz treningiem sytuacji, która hipotetycznie może się wydarzyć w każdej chwili.
Dodatkowym elementem podjętych działań było przeprowadzenie wśród młodzieży szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a w szczególności: zdobycie umiejętności rozpoznawania stanów bezpośredniego zagrożenia życia, układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz prawidłowego wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

klik

 

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy