im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Szanowni Państwo Dyrektorzy.             

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 
zachęcamy uczniów z Państwa placówek do udziału w IV edycji konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940". Przedsięwzięcie organizuje Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, a w komitecie honorowym przedsięwzięcia zasiada Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. 
Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zgłosić swoje prace w trzech kategoriach:

  1. praca plastyczna – stworzenie ilustracji do publikacji na temat zbrodni katyńskiej,
  2. praca literacka – temat: „To także walka. Codzienność polskich oficerów  w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w latach 1939-1940" (maksymalna objętość to 6 stron formatu A4, czcionka Times New Roman w rozmiarze 12),
  3. tekst piosenki poświęcony Zbrodni Katyńskiej – czcionka Times New Roman w rozmiarze 12.

Uczeń może złożyć wyłącznie jedną pracę w jednej z trzech kategorii: plastyczna, literacka lub tekst piosenki. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 marca 2023 r. 
Zgłoszenia do udziału w konkursie odbywają się za pośrednictwem systemu rejestracji na stronie internetowej www.konkurskatynski.pl. Wygenerowaną przez system i podpisaną kartę zgłoszeniową wraz z pracą należy przesłać drogą pocztową na adres: Kancelaria Sejmu – Gabinet Marszałka Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, z dopiskiem na kopercie IV edycja konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940." lub dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii Sejmu i złożyć w Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu: al. Na Skarpie 16, 00-488 Warszawa, z dopiskiem na kopercie IV edycja konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940". 
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się nie później niż 15 kwietnia 2023 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w załącznikach oraz na stronie internetowej www.konkurskatynski.pl.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Sejmu (22 694 16 13).
Z poważaniem 

Biuro Ministra
 
Ministerstwo Edukacji i Nauki 

klik klik

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy