im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Sprawozdania finansowe za 2018r

.

1.Bilans str.1

2.Bilans str.2

3.Rachunek zysków i strat jednostki

4.Zestawienie zmian w funduszu jednostki

5.Informacja dodatkowa str.1

6.Informacja dodatkowa str.2

7.Informacja dodatkowa str.3

8.Informacja dodatkowa str.4

9.Informacja dodatkowa str.5

10. Zał.nr.1 do infor.dodatkowej

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy