im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Sprawozdania finansowe za 2020r

.

zał.1 - Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020r str 1klik 2 klik

zał.2 - Rachunek zysków i strat jednostki klik

zał.3 - Zestawienie zmian w funduszu jednostki klik

zał.4 – Informacja dodatkowa str.1klik 2klik 3klik 4klik 5klik

zał.5 – Główne składniki aktywów trwałych klik

zał.6 – Zestawienie obrotów i sald str.1klik 2klik 3klik

 

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy