im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 Inf DD ID IK IS
Sprawozdanie finansowe za rok 2021 r.

 

zał.1 - Bilans na dzień 31.03. 2021r. 1klik 2 klik

zał.2 - Zestawienie zmian w funduszu jednostki. klik

zał.3 - Rachunek zysków i strat. klik

zał.4 –Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2021r. 1 klik 2klik 3klik 4klik 5klik

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy