im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 
Historia naszej szkoły

Wszystko zaczęło się od Powiatowej Szkoły Zawodowej, która powstała w okresie międzywojennym, około roku 1930 w Nakle. W czasie działań wojennych budynek, w którym się mieściła został zniszczony, a po przeniesieniu działalności tej placówki do nowego obiektu, uczyli się w oddzielnych klasach Niemcy i Polacy.

            Po wojnie zaczęła się tułaczka po różnych budynkach w mieście. Bodaj pięć razy przenosiła się z miejsca na miejsce. Od roku 1963 do 1970 była tylko filią szkoły w Wyrzysku, a zajęcia odbywały się do roku 1981 w godzinach popołudniowych.

            Dopiero 1 września 1981roku, po przeprowadzce do Lubaszcza, po raz pierwszy od dłuższego czasu  lekcje rozpoczęły się o godzinie 8.00.

            26 października 1985 roku stał się przełomowym dniem w historii naszej szkoły. Otrzymała ona imię Władysława Łokietka oraz własny sztandar. Z wyborem imienia wahano się trochę, więc poloniści i historycy własnymi siłami zaczęli badać, jaka to postać historyczna najwięcej zasłużyła się dla regionu. Wypadło na Łokietka, który w 1299 roku nadał Nakłu prawa miejskie. Imię i sztandar to jeszcze nie wszystko. W holu szkoły wisi duży olejny portret króla, namalowany przez malarza amatora Henryka Sobieszczyka – byłego ucznia naszej szkoły. Dopracowaliśmy się również hymnu szkolnego, wyłonionego w wyniku konkursu dzieła braci Musiałów, do którego muzykę opracował ówczesny kierownik szkolenia praktycznego, a późniejszy dyrektor szkoły pan Zenon Grzegorek.

Dużym sukcesem, akcentującym wielkie ambicje tej niedużej szkoły w małej wiosce leżącej 5 kilometrów od Nakła, było nadanie jej 22 maja 1987 roku aktu przyjęcia do Klubu Przodujących Szkół.

Nie posiadamy niestety informacji o wszystkich tych, którzy stali na czele naszej placówki od początku jej istnienia. Z dokumentacji znane jest nazwisko dyrektora Edwarda Dołkowskiego. Od roku 1970 stanowisko dyrektora zajmowali: Jan Lamparski, Alfons Kubiński, Mieczysław Smulski, Zenon Grzegorek. Długoletnim zastępcą dyrektora  był aż do roku 2005 Benedykt Lamprecht. Od roku 2006 stery naszej szkoły przejęła pani Dyrektor Dalila Szarszewska, a obowiązki vce dyrektora powierzyła Stanisławowi Andrzejowi Sokołowskiemu.

22 lutego 2001r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa weszła w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, zachowując patrona i sztandar. W roku 2003 zakończyli naukę w szkole starego typu ostatni uczniowie, co zainspirowało starania o ponowne nadanie imienia, zachowanie dotychczasowego patrona szkoły. Od września 2004 roku szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu, a odnowienie sztandaru nastąpiło 14.12.2007 roku.

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy